Foredraget & priser

Foredraget & priser

Mehlsen fortæller bl.a. om at:


 • at være sammen med fanger, som afsoner straffe fra et par år til livstid og forvaring.
 • dirigere tre forskellige fangekor
 • få bandekriminelle til at sidde stille i fængslets kirke og lytte til musik,
 • styre et band, hvor de fleste som udgangspunkt ikke kan spille,
 • "så små frø" og opleve de slår rod, og hvordan musikken kan være med til at lette afsoningen.

 • om at manøvrere på en arbejdsplads med maksimal sikkerhed, hvor de indsatte er opdelt i grupperinger, der ikke må være sammen med hinanden.

Rønnehøj fortæller bl.a. om:


 • sin opvækst og hvad der bragte ham bag tremmer.
 • værdien af at have mulighed for at deltage i kor og musik, mens man afsoner.
 • at sidde i fængsel - og i særdeleshed om at sidde i Enner Mark fængsel.
 • dagligdagen blandt alle typer mennesker, indsatte såvel som ansatte.
 • at være frihedsberøvet.

Foredraget varer to timer (incl pause) og ledsages af billeder og musiklydklip. 

Mehlsen vil spille og Rønnehøj synge for til fællessange undervejs.

Sangene er  udvalgt blandt favoritterne i fængslets fangekor.

Der afsættes tid til spørgsmål.


Priser:

Rønnehøj & Mehlsen: 8500 kr + transport fra Odense og Århus.

Mehlsen: 5000 kr + transport fra Århus.


Kontakt os